صفحه اصلی

 

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام درمجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.

 

               شرح وظایف:

                    - حفاظت فیزیکی

                    - حفاظت  فناوری اطلاعات

                    - حفاظت اسناد و مدارک

                    - حفاظت پرسنلی

 

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:

- کشف و گزارش تخلفات احتمالی (به طور اعم در حیطه دانشگاه).

- کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

- کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط

- نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

- نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

- آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

- صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

- همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

- پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

- ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه

- پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها

تمامی حقوق این سایت متعلق به مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

©1397